[trixter], connoisseur של ישן חומרה, הוא חוגג את יום השנה ה -25 של PCJR. ה- PCJR של יבמ נהרג רק 18 חודשים לאחר שהתגלה ו [trixter] מניח בדיוק למה. בסך הכל, הוא נועד להיות בעלות נמוכה לייצר ולמכור, אבל רבים מן הבחירות הקשות להשתמש. הם השתמשו במעבד במקום DMA עבור גישה תקליטונים; זול יותר לעשות, אבל אתה לא יכול לעשות הרבה במהלך הדיסק קורא בגלל זה. ערכת זיכרון הווידאו שמאל קצת מקום עבור תוכניות שיכול לנצל את זה. זה גם היה בעיות תאימות שהפכו שיבוטים IBM בחירה אטרקטיבית יותר. [Trixter] מסתיים על ידי הצבעה כי כמה טוב בא מזה כאשר Tandy 1000 קיפא את הרעיונות הטובים תוך השארת את בעיות זיכרון מגביל. הוא ממליץ על דף PCJR של מייק לקבלת מידע נוסף על המחשב הקלאסי הזה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *