אם אתה מתקשה כוונון קשה אלה פרסומות חזקות למה לא לתת פרויקט האלקטרוניקה שלך לעשות את זה בשבילך? זהו הגדרה מבוססת Arduino אשר מתאימה נפח הטלוויזיה כאשר הוא הולך מעל סף מסוים. הוא משתמש במיקרופון, ולא איתות אודיו ישיר, כך שתוכל להגדיר את זה על בסיס מה שנשמע למעשה בחדר.

ערכת הבקרה משתמשת ב- IR LED ו- IR מקלט לראות במעגל הקרנה לעיל. המקלט מאפשר לך להנחות את עוצמת הקול שלך למעלה ולמטה מהשליטה המרוחקת שלך למערכת. אחד כשל שאנחנו רואים בעיצוב הוא כי רמת נפח קשה מקודד, הדורש ממך פלאש קוד חדש כדי לבצע התאמות (אולי קורא יוזם יכול להוסיף פוטנציומטר לביצוע התאמות קלות?).

אנחנו לא יכולים לעזור אלא להזכיר את ההתקנה אשר קורא את פרטי הכיתוב סגור כדי להשתיק נושאים שהוספת לרשימה שחורה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *